Různé :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Když už život není k žití, svolává se čepobití, zpěvem písně "Sokolíci" mokem z višní - rudolící.

Zlepšíme si náladu, se svým tělem v souladu.

Tělo je však třeba cvičit, nenechat se "ferdou" ničit, tančit, tančit Benečáka, ať pot z těla v rytmu cáká.

Jsme tu všichni vespolek, všichni decenťáci, zastrč si ten podolek, když se dřevo kácí.

Je nám hej, je nám hej, čepobití slávu vzdej!

Autor : Předseda spolku -  Judr. Zdeněk Kovář